eSIM לפולין

poland
ניצול נפח הגלישה תלוי באופן השימוש ומשתנה בין אדם לאדם. ייתכן כי החבילה תיגמר לפני שייפוג תוקפה.
פולין

פולין 1GB

נפח גלישה

1GB

תוקף eSIM

7 ימים

פולין

פולין 2GB

נפח גלישה

2GB

תוקף eSIM

15 ימים

פולין

פולין 3GB

נפח גלישה

3GB

תוקף eSIM

30 ימים

פולין

פולין 5GB

נפח גלישה

5GB

תוקף eSIM

30 ימים

פולין

פולין 10GB

נפח גלישה

10GB

תוקף eSIM

30 ימים

פולין

פולין 20GB

נפח גלישה

20GB

תוקף eSIM

30 ימים

צריכים נפח גלישה גדול יותר? פנו לשירות הלקוחות!

whatsapp
cookies
האתר משתמש בקבצי עוגיות ("Cookies") כדי לשפר את חווית המשתמש.