eSIM למלאווי

malawi
ניצול נפח הגלישה תלוי באופן השימוש ומשתנה בין אדם לאדם. ייתכן כי החבילה תיגמר לפני שייפוג תוקפה.
מלאווי

מלאווי 1GB

נפח גלישה

1GB

תוקף eSIM

7 ימים

מלאווי

מלאווי 2GB

נפח גלישה

2GB

תוקף eSIM

15 ימים

מלאווי

מלאווי 3GB

נפח גלישה

3GB

תוקף eSIM

30 ימים

מלאווי

מלאווי 5GB

נפח גלישה

5GB

תוקף eSIM

30 ימים

מלאווי

מלאווי 10GB

נפח גלישה

10GB

תוקף eSIM

30 ימים

מלאווי

מלאווי 20GB

נפח גלישה

20GB

תוקף eSIM

30 ימים

צריכים נפח גלישה גדול יותר? פנו לשירות הלקוחות!

whatsapp
cookies
האתר משתמש בקבצי עוגיות ("Cookies") כדי לשפר את חווית המשתמש.