eSIM לאוסטרליה

australia
ניצול נפח הגלישה תלוי באופן השימוש ומשתנה בין אדם לאדם. ייתכן כי החבילה תיגמר לפני שייפוג תוקפה.
אוסטרליה

אוסטרליה 1GB

נפח גלישה

1GB

תוקף eSIM

7 ימים

אוסטרליה

אוסטרליה 2GB

נפח גלישה

2GB

תוקף eSIM

15 ימים

אוסטרליה

אוסטרליה 3GB

נפח גלישה

3GB

תוקף eSIM

30 ימים

אוסטרליה

אוסטרליה 5GB

נפח גלישה

5GB

תוקף eSIM

30 ימים

אוסטרליה

אוסטרליה 10GB

נפח גלישה

10GB

תוקף eSIM

30 ימים

אוסטרליה

אוסטרליה 20GB

נפח גלישה

20GB

תוקף eSIM

30 ימים

צריכים נפח גלישה גדול יותר? פנו לשירות הלקוחות!

whatsapp
cookies
האתר משתמש בקבצי עוגיות ("Cookies") כדי לשפר את חווית המשתמש.